logo
  Dodaj do ulubionych

samochodowy.jpg
biznes1.jpg

Home


Fundusze stabilnego wzrostu:

Fundusze stabilnego wzrostu do 40% zgromadzonych środków inwestują w akcje, natomiast pozostałą część aktywów lokują w papiery dłużne - głównie obligacje. Proporcje inwestycji w poszczególne instrumenty zwykle zmieniają 
się w zależności od sytuacji rynkowej. Rekomendowany okres inwestycji to minimum 3 lata.

 

Fundusze stabilnego wzrostu przeznaczone są dla osób, które:

 • chcą osiągnąć stopę zwrotu wyższą niż w przypadku funduszy obligacyjnych,

 • są w stanie zainwestować oszczędności na okres nie krótszy niż 3 lata,

 • akceptują średni poziom ryzyka inwestycyjnego.


Lista funduszy stabilnego wzrostu dostępnych w ofercie Banku BGŻ:

 • UniStoProcent Plus

 • Amplico FIO Stabilnego Wzrostu

 • Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus

 • Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu

 • Aviva Investors Subfundusz Ochrony Kapitału Plus

 • Aviva Investors Subfundusz Stabilnego Inwestowania

 • Skarbiec - Subfundusz III Filar

 • Skarbiec SFIO TOP Funduszy Stabilnych

 • Skarbiec SIO TOP Funduszy Zagranicznych

 • Skarbiec - Subfundusz Ochrony Kapitału

 • Novo - Subfundusz Stabilnego Wzrostu

 • DWS FIO Zabezpieczenia Emerytalnego

 

Fundusze zrównoważone:

Fundusze zrównoważone inwestują środki Klientów zarówno w związane z podwyższonym ryzykiem akcje (około 40-60% aktywów), jak i w papiery wartościowe o umiarkowanym poziomie ryzyka – obligacje. 

Ryzyko związane z tego typu funduszami jest duże, natomiast jednocześnie możliwość zysku jest większa niż przy funduszach stabilnego wzrostu. Rekomendowany okres inwestycji to minimum 4 lata.

 

Fundusze tego rodzaju są tworzone dla osób, które:

 • oczekują zysków na poziomie wyższym niż w przypadku funduszy stabilnego wzrostu,

 • chcą ulokować aktywa na okres co najmniej 4 lat,

 • akceptują podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego.


Lista funduszy zrównoważonych dostępnych w ofercie Banku BGŻ:

 • UniAktywna Alokacja (95%)

 • UniKorona Zrównoważony

 • UniMax Zrównoważony

 • Amplico FIO Zrównoważony Nowa Europa

 • Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji Plus

 • Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki

 • Allianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji

 • Aviva Investors Subfundusz Zrównoważony

 • Skarbiec - Subfundusz Waga

 • Skarbiec - Subfundusz Aktywnej Alokacji

 • Novo - Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu

 • DWS FIO Zrównoważony

 

 


Masz pytania?

kontakt1a.jpg

Użytkownicy

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość