logo
  Dodaj do ulubionych

ocacnw.jpg
biznes1.jpg

Home


Fundusze obligacji inwestują zebrane środki pieniężne w średnio i długoterminowe dłużne papiery wartościowe.


Głównie są to obligacje skarbowe, komunalne lub obligacje przedsiębiorstw (korporacyjne). Obarczone są nieco większym ryzykiem inwestycyjnym, niż fundusze pieniężne. Rekomendowany okres inwestycji to minimum 1 rok.

 
Przeznaczone są dla osób, które:


 • chcą osiągnąć stopę zwrotu wyższą niż w przypadku lokat bankowych,
 • preferują zainwestować środki na okres co najmniej jednego roku,
 • akceptują relatywnie niskie ryzyko inwestycyjne.

Lista funduszy obligacyjnych dostępnych w ofercie Banku BGŻ:
 • UniKorona Obligacje
 • UniDolar Obligacje
 • Amplico FIO Obligacji
 • Amplico Subfundusz Obligacji Plus
 • Amplico Subfundusz Obligacji Światowych
 • Allianz FIO Subfundusz Obligacji
 • Aviva Investors Subfundusz Obligacji
 • Skarbiec - Subfundusz Depozytowy
 • Skarbiec - Subfundusz Obligacja
 • Novo - Subfundusz Obligacji
 • Novo - Subfundusz Obligacji Plus
 • DWS FIO Dłużnych Papierów Wartościowych
 


Masz pytania?

kontakt1a.jpg

Użytkownicy

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość