logo
  Dodaj do ulubionych

samochodowy.jpg
biznes1.jpg

Home


Fundusze pieniężne należą do najbardziej bezpiecznych funduszy inwestycyjnych.


Powierzone aktywa lokują przede wszystkim w krótkoterminowe instrumenty finansowe rynku pieniężnego. Głównie są to bony skarbowe, certyfikaty depozytowe oraz bony komercyjne.


Jest to grupa funduszy obarczona niskim ryzykiem. Co do zasady, fundusze przynoszą bieżący zysk powyżej inflacji, a wartość inwestycji praktycznie nie podlega wahaniom. Fundusze takie są polecane osobom, które chcą zainwestować środki w krótkim okresie – co najmniej jednego miesiąca.


Fundusze tego typu są dedykowane osobom, które:

 • oczekują bardzo bezpiecznego wzrostu wartości inwestycji, 
  na poziomie porównywalnym do oprocentowania lokat bankowych,

 • chcą zainwestować środki w krótkim okresie – co najmniej jednego miesiąca,

 • wycofując środki w dowolnie wybranym momencie, nie chcą tracić dotychczas wypracowanego zysku.

 
Lista funduszy pieniężnych dostępnych w ofercie MK Finance Consulting:

 • UniKorona Pieniężny

 • UniWIBID Specjalistyczny FIO

 • Amplico FIO Pieniężny

 • Amplico Subfundusz Pieniężny Plus

 • Allianz FIO Subfundusz Pieniężny

 • Allianz FIO Subfundusz Walutowy

 • Aviva Investors Subfundusz Depozyt Plus

 • Skarbiec - Subfundusz Gotówkowy

 • Skarbiec - Subfundusz Kasa

 • Novo - Subfundusz Lokata

 • DWS FIO Płynna Lokata

 • DWS FIO Płynna Lokata Plus
 


Masz pytania?

kontakt1a.jpg

Użytkownicy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości